Διοικητικό Συμβούλιο 1994-1996

  • Πρόεδρος: Ελεμένογλου Ιωάννης 
  • Αντιπρόεδρος: Καΐρης Μιχαήλ
  • Γενική Γραμματέας: Κοντογεώργος Γιώργος
  • Ταμίας: Αραπαντώνη - Δαδιώτη Πετρούλα
  • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ 
  • Μέλος: Φραγκιά Κωνσταντίνα
  • Μέλος: Δαιμονάκου - Βατοπούλου Μαρία