Διοικητικό Συμβούλιο 1990-1992

  • Πρόεδρος: Τσιμάρα - Παπασταματίου Ήρα 
  • Αντιπρόεδρος: Αγνάντη - Γύρα Νίκη
  • Γενική Γραμματέας: Μπουροπούλου Βασιλική
  • Ταμίας: Κουρή Έφη
  • Ειδικός Γραμματέας: Καρκαβέλας Γιώργος
  • Μέλος: Σότσιου Φλώρα
  • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ