Διοικητικό Συμβούλιο 1988-1990

  • Πρόεδρος: Δελίδης Γεώργιος
  • Αντιπρόεδρος: Κεραμίδας Γεώργιος
  • Γενική Γραμματέας: Αγνάντη - Γύρα Νίκη
  • Ταμίας: Παπασταματίου - Τσιμάρα Ήρα
  • Ειδική Γραμματέας: Κουρή Έφη
  • Σύμβουλος: Καΐρης Μιχαήλ
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Γαβριηλίδης Κλήμης