Προβλήματα, προβληματισμοί και προκλήσεις για τον Έλληνα Παθολογοανατόμο (E. N. Σταθόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΠΑ 2012-2014, 2014-2016)

Το να κάνει κανείς προβλέψεις για το μέλλον είναι παρακινδυνευμένο. Το να παρουσιάσει την πορεία της Παθολογικής Ανατομικής (ΠαθΑν) από το παρελθόν μέσω του παρόντος στο μέλλον ίσως είναι κάτι το αποδεκτό. Το να μιλήσουμε επί πραγματικής βάσης για τα προβλήματα, τους προβληματισμούς και τις σημερινές προκλήσεις για τον Έλληνα Παθολογοανατόμο ίσως είναι το ζητούμενο.

Ό,τι αναφέρω απηχεί, κατά το πλείστον, τις προσωπικές μου θέσεις. Ευελπιστώ ότι οι θέσεις μου μπορεί να συμβάλουν στο να αρχίσει ή να συνεχιστεί, κατά περίπτωση, η συζήτηση και ο προβληματισμός στην Εταιρεία μας.

Read more