5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης

8-10 Δεκεμβρίου 2017

Αμφιθέατρο "Νικ. Λούρος" Νοσοκομείου “Μητέρα”, Αθήνα

Για πληροφορίες: http://www.prctravel.gr/el/