5ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

10 - 11 Νοεμβρίου 2017

Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

Για πληροφορίες: http://www.prctravel.gr/el/