12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης & 42ο Συμπόσιο «Ν. Γιαννεστρας Π. Σμύρνης»

1-4 Νοεμβρίου 2018

Ξενοδοχείο Valis, Βόλος