13ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο

19-21 Οκτωβρίου 2018

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

 

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.conferre.gr/default.aspx