Ημερίδα «Παιδιατρικής Ογκολογίας»

19 Ιανουαρίου 2019

Συνεδριακό Κέντρο "Ν. Λούρος" Νοσοκομείο Μητέρα, Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες www.mitera.gr