Διημερίδα Κλινικών Εργαστηρίων στη Νευροψυχολογική Αποκατάσταση

13-14 Απριλίου 2019

Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες www.neuropsychology2019.gr