Ημερίδα “Cryoablation. Εφαρμογές Νεώτερα Δεδομένα”

9 Μαρτίου 2019

Συνεδριακό Κέντρο "Ν. Λούρος", Νοσοκομείο "Μητέρα", Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες www.mitera.gr