Ημερίδα «Ανοσοθεραπεία του Καρκίνου, Αναζητώντας τα Επόμενα Όρια»

22 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδριακό Κέντρο "Ν. Λούρος", Νοσοκομείο "Μητέρα", Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες www.mitera.gr