Ημερίδα "Νεότερες Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία"

14 Ιουνίου 2019

Συνεδριακό Κέντρο "Ν. Λούρος" Νοσοκομείο Μητέρα, Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες www.hygeia.gr