Διαχείριση Χρόνιου Σπονδυλικού Πόνου

7 Ιουνίου 2019

Αμφιθέατρο "Γ. Χαρτοφυλακίδης", Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες www.synthesispco.com