25ο Ελληνικό Συνέδριο Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και λοιπών λοιμώξεων του πεπτικού

6-7 Νοεμβρίου 2020,

Αμφιθέατρο Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, Αθήνα