Ελένη Κουρέα

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ελευθεριάδης Ελευθέριος

Αντιπρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος "Ιστοδιερευνητική ΑΕ"

Χριστίνα Μάγκου

Γενική Γραμματέας

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

Περικλής Φούκας

Ειδικός Γραμματέας

Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΠΓΝ "Αττικόν"

Δημήτριος Μπούκλας

Υπεύθυνος Οικονομικών

Επιμελητής ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς", Αθήνα

Βασιλική Ζολώτα

Μέλος

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αναστάσιος Στόφας

Μέλος

Επιμελητής Β’, Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό"

Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.