Καταστατικό

Η Ε.Ε.Π.Α. είναι Σωματείο με την νόμιμη επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ»

Το πλέον πρόσφατο Καταστατικό της, το οποίο χρονολογείται από το 2013, είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.