Ιστορία της ΕΕΠΑ

1964: Σύσταση της εταιρείας υπό τον τίτλο «Η εν Αθήναις Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατοµικής», κατόπιν πρωτοβουλίας του τότε καθηγητή της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ∆. Ελευθερίου.

1964: Ίδρυση της Ευρωπαϊκής  Εταιρείας  Παθολογικής  Ανατομικής (European Society of Pathology). Εμπνευστής, ιδρυτικό μέλος και  μέλος του Δ.Σ.,  υπήρξε ο Αλέξανδρος Συμεωνίδης.

1965: Εναρκτήρια συνεδρίαση της Εταιρείας

1966: Γενική Συνέλευση και ανάδειξη νέου Δ.Σ. με Πρόεδρο τον Καθ. Δ. Ελευθερίου και Γ. Γραμματέα τον Υφηγητή Αγγ. Θεοδοσίου.

1972: Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με Ν.Δ. 795/ 1.1.1971.

1964-1974: Η Εταιρεία οργάνωνε επιστημονικές συνεδριάσεις κάθε μήνα ή κάθε δεύτερο μήνα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο αμφιθέατρο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου, ενώ από το τέλος του 1970 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Η πρόσκληση των μελών γινόταν με ταχυδρομικό επιστολικό δελτάριο ανοικτού πρασίνου χρώματος με τυπωμένη την «Ημερήσια Διάταξη». Αυτή περιελάμβανε συνήθως 2-3 επιδείξεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων και 2-3 ανακοινώσεις επί διαφόρων θεμάτων Παθολογικής Ανατομικής. (Βλ. φωτογραφίες ορισμένων προσκλήσεων).

1964-1974: Στο διάστημα αυτό ενεγράφησαν 33 νέα τακτικά μέλη της Εταιρείας που επάνδρωσαν τα νέα Εργαστήρια τα οποία βαθμιαία συστάθηκαν την δεκαετία του 1960 σε όλα σχεδόν τα Νοσοκομεία των Αθηνών. (Αναστασιάδου Ουραν., Γοματόπουλος Ι., Γριμπίζη Ι., Μπουροπούλου Β., Παπαδημητρίου Κ., Σμυρνώφ Τ., Παπασταματίου Ήρα (1965), Δεληγεώργη Ελ., Δρακοπούλου Ειρ., Δάβαρης Παν., Καβέτσος Γρ., Κηλαηδόνη Αλ., Αγαμανώλης Δ., Κουτσελίνη Ελ.(1966).Τόσιος Ι., Θαρουνιάτης Σπ., Γρηγοράς Γρ.(1967), Παναγέας Σ., Γύρα Αγνάντη Νίκη., Δαριώτης Κ.(1968), Μπελτάος Ευστρ., Κεραμίδα Αναγνώστου Δήμητρα.(1969), Κωτούλας Ο., Καΐρης Μ. (1971), Σότσιου Φλ., Κόκκα Ελ., Δαλιεράκη Ελπίς (1972), Φραγκούλης Εμμ., Μανίκα Ζ., Στεφανάκη Στ., Παπαδοπούλου Αφρ., Βρεττού Β.(1973), Τσίκου Αικ., Κοντογεώργος Γ., Παπαδημητρίου Κων/να., Κυρούδη Βούλγαρη Ασπ., Νακοπούλου Λ., Κίττας Χρ., Ομουρλόγλου Πολ.(1974).

1975: Μετά από αρχαιρεσίες ανεδείχθη νέο Δ.Σ. αποτελούμενο από τους: Πράτσικα Καλλιόπη Πρόεδρο, Γεωργιάδου Δέσποινα Αντιπρόεδρο, Τσακρακλίδη Β. Γραμματέα, Καΐρη Μ. Ταμία, Αναγνώστου Κεραμίδα Δημ. Μέλος. Συνεχίστηκαν οι μηνιαίες επιστημονικές συνεδριάσεις, που γινόταν πλέον στο Δώμα του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» καθώς και διαλέξεις προσκεκλημένων ξένων ομιλητών. Στην περίοδο αυτή ενεγράφησαν πολλοί νέοι Παθολογοανατόμοι (το 1975 τα μέλη ήταν 82).

1976: Επετεύχθη η συνένωση µε τους παθολογοανατόµους της Βορείου Ελλάδος. Διοργάνωση Πρώτης Πανελλήνιας Συνάντησης Παθολογοανατόµων στη Θεσσαλονίκη

1977: Εγκρίνεται το νέο καταστατικό και η εταιρεία µετονοµάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατοµικής»

1975-1985: Ο αριθμός πλέον των μελών ήταν σημαντικός και συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις ενισχύοντας έτσι και την Εταιρεία στο νέο της ξεκίνημα. Νέα μέλη οι: Δαπόλλα Βικτ., Μπαϊρακτάρη Ευφ., Δεληγιαννίδης Β., Παρασκευάκου Ελ., Νικολοπούλου Ν., Αντωνακόπουλος Γ.(1975), Φλώρος Δημοσθ., Σιρμακεσιάν Τ., Κυπαρίδου Ε., Ταγκαλάκη Μ., Παυλάκη Αικ., Μαυρομάτης Φρ., Σάββα Σωτ., Μάντη Π., Σωτηροπούλου Γ., Λύρα Θ., Γκούμα Παπαδάκη Θ., Διαμαντόπουλος Κ.(1976), Κρέστος Ευαγγ., Χριστοπούλου Ευαγγ., Καλοπίσης Θ., Θωμά Ευφ., Καρέντζου Ουρ., Καραϊωσηφίδου Ελ., Μπονίκος Διον., Καρρά Μ., Τσώκου Μ., Αραπαντώνη Π., Κόνδη Παφίτη Αγάθη, Μαρκάκη Σ., Λεγάκη Στ., Μαρκάκη Σ.(1977), Φωτεινού Μαριάνθη, Σταθόπουλος Ευστρ. (1978), Αποστολίκας Νικηφ., Μαχαίρα Ε.(1980), Πατρά Ευφρ., Χριστοδούλου Παναγιώτα., Κωτσής Λεων., Αρβανίτης Δημ., Αρώνη Κυριακή, Παΐζη Πηνελόπη (1981).

 • Οργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων: 8 μαθήματα ιστοπαθολογίας των οστών (Β. Λίτσιος) και 4 μαθήματα ιστοπαθολογίας των σπειραματονεφριτίδων (Κ. Τσομή). Παράλληλα, η Εταιρεία επεξέτεινε την επιστημονική της δραστηριότητα με την οργάνωση Συμποσίων, Συζητήσεων Στρογγυλής Τραπέζης, ημερίδων και διαλέξεων με την συμμετοχή κλινικών ιατρών ως και προσκεκλημένων ξένων ομιλητών.

1987: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής

 • Οργάνωση διεθνών συνεδρίων 

1983: 10th European Congress of Pathology

1988: CEC Mesothelioma Panel

1992: International Society of Quantitative Pathology

2002: International Society of Quantitative Pathology

2006: 2nd Intercongress of the European Society of Pathology

2007: 1st Hellenic - Jordanian Conference of Pathology

2008: XXVIIth Congress of the International Academy of Pathology

 • Οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκπαιδευτικών συναντήσεων

1981-2021: ∆ιενέργεια ανά διετία πανελλήνιου συνεδρίου και πανελλήνιας διηµερίδας

1981-2021: Ημερίδες, μετεκπαιδευτικά σεμινάρια

2003- 2010:  Ώρα του ειδικευόµενου

2010-2017: Μαθήµατα Παθολογικής Ανατοµικής

2017-2020: Εκπαιδευτικές συναντήσεις

2020-2021: Webinar, Εκπαιδευτικές e-συναντήσεις

 • Άλλες δραστηριότητες

2009: Έναρξη «Παθολογοανατοµικού Αρχείου Νεοπλασιών»

2018: Δημοσίευση αποτελεσμάτων του ΠΑΝ για την πενταετία 2009-2013

2014-2021: Ετήσιος Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Παθολογικής Ανατομικής

2017-2022: Διοργάνωση των Ioannina University Courses of Pathology (IUCP) (1996-2016 οργανώθηκαν από την καθηγήτρια Ν. Ι. Αγνάντη)

∆ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ

 • 1964-1974: ∆ηµήτριος Ελευθερίου
 • 1975-1978: Καλλιόπη Πράτσικα- Ουγουρλόγλου
 • 1979-1981: Νικόλαος Παπαχαραλάµπους
 • 1983-1985: Ιωάννης Βλάχος, Κλήµης Γαβριηλίδης, Ελένη ∆εληγεώργη, ∆ιονύσιος Μπονίκος
 • 1986-1990: Γεώργιος ∆ελίδης
 • 1990-1992: Ήρα Τσιµάρα- Παπασταµατίου
 • 1992-1996: Ιωάννης Ελεµένογλου
 • 1996-1998: Μιχαήλ Καΐρης
 • 1998-1999: Γεώργιος Κοντογεώργος
 • 1999-2000: Καλυψώ Μπαρµπάτη
 • 2000-2002: Γεώργιος Κοντογεώργος
 • 2002-2006: Λουκάς Κακλαµάνης
 • 2006-2008: Ελένη Καραϊωσηφίδου
 • 2008-2012: Ελένη Βρεττού
 • 2012-2016: Ευστάθιος Σταθόπουλος
 • 2016-2021: Άννα Μπατιστάτου
 • 2021: Αφροδίτη Νόννη
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.