Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023

 • Πρόεδρος: Αφροδίτη Νόννη
 • Αντιπρόεδρος: Βασιλική Ζολώτα
 • Γενική Γραμματέας: Ελπίδα Γιαννικάκη
 • Υπεύθυνος Οικονομικών: Ελευθέριος Ελευθεριάδης
 • Ειδικός Γραμματέας: Περικλής Φούκας
 • Μέλος: Αδαμαντία Ζήζη
 • Μέλος: Τριανταφυλλιά Κολέτσα

Διοικητικό Συμβούλιο 2020-2021

 • Πρόεδρος: Άννα Μπατιστάτου 
 • Αντιπρόεδρος: Ελένη Πατσέα
 • Γενική Γραμματέας: Καλλιόπη Πατσιαούρα
 • Υπεύθυνη Οικονομικών: Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη
 • Ειδική Γραμματέας: Αδαμαντία Ζήζη
 • Μέλος: Δημήτρης Μπούκλας
 • Μέλος: Αναστασία Νικολαΐδου

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2020

 • Πρόεδρος: Άννα Μπατιστάτου 
 • Αντιπρόεδρος: Ελένη Πατσέα
 • Γενική Γραμματέας: Καλλιόπη Πατσιαούρα
 • Υπεύθυνη Οικονομικών: Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη
 • Ειδική Γραμματέας: Αδαμαντία Ζήζη
 • Μέλος: Δημήτρης Μπούκλας
 • Μέλος: Αναστασία Νικολαΐδου

Διοικητικό Συμβούλιο 2016-2018

 • Πρόεδρος: Άννα Μπατιστάτου 
 • Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Ν. Σταθόπουλος
 • Γενική Γραμματέας: Καλλιόπη Πατσιαούρα
 • Υπεύθυνη Οικονομικών: Γεωργία Καφίρη
 • Ειδική Γραμματέας: Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη
 • Μέλος: Αδαμαντία Ζήζη
 • Μέλος: Ελένη Πατσέα

Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2016

 • Πρόεδρος: Ευστάθιος Ν. Σταθόπουλος
 • Αντιπρόεδρος: Μαρία Δαιμονάκου - Βατοπούλου
 • Γενική Γραμματέας: Άννα Μπατιστάτου
 • Υπεύθυνη Οικονομικών (Ταμίας): Ελένη Πατσέα
 • Ειδική Γραμματέας: Καλλιόπη Πατσιαούρα
 • Μέλος: Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη
 • Μέλος: Χρήστος Βαλαβάνης

Διοικητικό Συμβούλιο 2012-2014

 • Πρόεδρος: Ευστάθιος Ν. Σταθόπουλος
 • Αντιπρόεδρος: Λουκάς Κακλαμάνης
 • Γενική Γραμματέας: Μαρία Δαιμονάκου - Βατοπούλου
 • Ταμίας: Ελένη Πατσέα
 • Ειδικός Γραμματέας: Χρήστος Βαλαβάνης
 • Μέλος: Ελένη Βρεττού
 • Μέλος: Ιωάννης Ευστρατίου

Διοικητικό Συμβούλιο 2010-2012

 • Πρόεδρος: Βρεττού Ελένη
 • Αντιπρόεδρος: Φιλιππίδης Θεόδωρος
 • Γενική Γραμματέας: Δαιμονάκου - Βατοπούλου Μαρία
 • Ταμίας: Παπαϊωάννου Δημήτρης
 • Ειδική Γραμματέας: Λιάπη Γεωργία
 • Μέλος: Κακλαμάνης Λουκάς
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ

Διοικητικό Συμβούλιο 2008-2010

 • Πρόεδρος: Βρεττού Ελένη
 • Αντιπρόεδρος: Φιλιππίδης Θεόδωρος
 • Γενική Γραμματέας: Δαιμονάκου - Βατοπούλου Μαρία
 • Ταμίας: Παπαϊωάννου Δημήτριος
 • Ειδικός Γραμματέας: Βαλαβάνης Χρήστος
 • Μέλος: Κακλαμάνης Λούκας 
 • Μέλος: Καραϊωσηφίδου Ελένη

Διοικητικό Συμβούλιο 2006-2008

 • Πρόεδρος: Καραϊωσηφίδου Ελένη
 • Αντιπρόεδρος: Βρεττού Ελένη
 • Γενικός Γραμματέας: Φιλιππίδης Θεόδωρος
 • Ταμίας: Νικολάου Ειρήνη
 • Ειδικός Γραμματέας: Βαλαβάνης Χρήστος
 • Μέλος: Κακλαμάνης Λουκάς
 • Μέλος: Δαιμονάκου - Βατοπούλου Μαρία

Διοικητικό Συμβούλιο 2004-2006

 • Πρόεδρος: Κακλαμάνης Λουκάς
 • Αντιπρόεδρος: Βρεττού Ελένη
 • Γενική Γραμματέας: Καραϊωσηφίδου Ελένη
 • Ταμίας: Νικολάου Ειρήνη
 • Ειδική Γραμματέας: Παυλάκη Κίττυ
 • Μέλος: Βαλαβάνης Χρήστος
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ

Διοικητικό Συμβούλιο 2002-2004

 • Πρόεδρος: Κακλαμάνης Λουκάς
 • Αντιπρόεδρος: Καλέκου Χαρά
 • Γενική Γραμματέας: Παπαδάκη Θεοδώρα
 • Ταμίας: Τηνιακού Ντίνα
 • Ειδική Γραμματέας: Καραϊωσηφίδου Ελένη
 • Μέλος: Παυλάκη Κίττυ
 • Μέλος: Σταθόπουλος Ευστάθιος

Διοικητικό Συμβούλιο 2000-2002

 • Πρόεδρος: Κοντογεώργος Γιώργος 
 • Αντιπρόεδρος: Ελευθεριάδης Ελευθέριος
 • Γενική Γραμματέας: Μπαρμπάτη Καλυψώ
 • Ταμίας: Σκόπα Χρυσούλα
 • Ειδική Γραμματέας: Παπαδάκη Θεοδώρα
 • Μέλος: Κακλαμάνης Λουκάς
 • Μέλος: Τηνιακού Ντίνα

Διοικητικό Συμβούλιο 1998-2000

 • Πρόεδρος: Κοντογεώργος Γιώργος
 • Αντιπρόεδρος: Αραπαντώνη - Δαδιώτη Πετρούλα
 • Γενική Γραμματέας: Νακοπούλου Λυδία
 • Ταμίας: Παπαδόπουλος Σάββας
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ
 • Μέλος: Νενοπούλου Ελένη
 • Μέλος: Φιλιππίδης Θεόδωρος

Διοικητικό Συμβούλιο 1996-1998

 • Πρόεδρος: Καΐρης Μιχαήλ
 • Αντιπρόεδρος: Ελεμένογλου Ιωάννης
 • Γενικός Γραμματέας: Κοντογεώργος Γιώργος
 • Ταμίας: Αραπαντώνη - Δαδιώτη Πετρούλα
 • Ειδική Γραμματέας: Νενοπούλου Ελένη
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ
 • Μέλος: Παπαδόπουλος Σάββας

Διοικητικό Συμβούλιο 1994-1996

 • Πρόεδρος: Ελεμένογλου Ιωάννης 
 • Αντιπρόεδρος: Καΐρης Μιχαήλ
 • Γενική Γραμματέας: Κοντογεώργος Γιώργος
 • Ταμίας: Αραπαντώνη - Δαδιώτη Πετρούλα
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ 
 • Μέλος: Φραγκιά Κωνσταντίνα
 • Μέλος: Δαιμονάκου - Βατοπούλου Μαρία

Διοικητικό Συμβούλιο 1992-1994

 • Πρόεδρος: Ελεμένογλου Ιωάννης
 • Αντιπρόεδρος: Παπακυριαζής Ν.
 • Γενικός Γραμματέας: Καΐρης Μιχαήλ
 • Ταμίας: Κουρή Έφη
 • Ειδικός Γραμματέας: Καρκαβέλας Γιώργος
 • Μέλος: Κίττας Χρήστος
 • Μέλος: Κοντογεώργος Γιώργος

Διοικητικό Συμβούλιο 1990-1992

 • Πρόεδρος: Τσιμάρα - Παπασταματίου Ήρα 
 • Αντιπρόεδρος: Αγνάντη - Γύρα Νίκη
 • Γενική Γραμματέας: Μπουροπούλου Βασιλική
 • Ταμίας: Κουρή Έφη
 • Ειδικός Γραμματέας: Καρκαβέλας Γιώργος
 • Μέλος: Σότσιου Φλώρα
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ

Διοικητικό Συμβούλιο 1988-1990

 • Πρόεδρος: Δελίδης Γεώργιος
 • Αντιπρόεδρος: Κεραμίδας Γεώργιος
 • Γενική Γραμματέας: Αγνάντη - Γύρα Νίκη
 • Ταμίας: Παπασταματίου - Τσιμάρα Ήρα
 • Ειδική Γραμματέας: Κουρή Έφη
 • Σύμβουλος: Καΐρης Μιχαήλ
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Γαβριηλίδης Κλήμης

Διοικητικό Συμβούλιο 1986-1988

 • Πρόεδρος: Δελίδης Γεώργιος
 • Αντιπρόεδρος: Κεραμίδας Γεώργιος
 • Γενικός Γραμματέας: Καΐρης Μιχαήλ
 • Ταμίας: Παπασταματίου - Τσιμάρα Ήρα
 • Ειδική Γραμματέας: Κουρή Έφη
 • Μέλος: Αγνάντη - Γύρα Νίκη
 • Μέλος: Κυπαρίδου Ελισάβετ
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Μαρκάκη Σόνια

Διοικητικό Συμβούλιο 1984-1986 (ανασυγκρότηση)

 • Πρόεδρος: Δεληγεώργη - Πολίτη Ελένη
 • Αντιπρόεδρος: Κουρή Έφη
 • Γενική Γραμματέας: Σιρμακεσιάν - Καρρά Τ.
 • Ταμίας: Καλογερόπουλος Νικόλαος
 • Ειδική Γραμματέας: Κυπαρίδου Ελισάβετ
 • Μέλος: Γαβριηλίδης Κλήμης
 • Μέλος: Δαλιεράκη - Όττ Ελπίδα
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.