Αναπνευστικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019

Αναπνευστικό Σύστημα

Γυναικολογικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 (Θεσσαλονίκη)

Γυναικολογικό Σύστημα

Γυναικολογικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 (Αθήνα)

Γυναικολογικό Σύστημα

Ήπαρ (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Ήπαρ

Ήπαρ (Αθήνα)

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Ήπαρ

Πεπτικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 (Αθήνα)

Πεπτικό Σύστημα

Πεπτικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 (Θεσσαλονίκη)

Πεπτικό Σύστημα

Μαλακά Μόρια (Αθήνα)

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Μαλακά Μόρια

Μαλακά Μόρια (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Μαλακά Μόρια

Ουροποιητικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 (Αθήνα)

Ουροποιητικό Σύστημα

Ουροποιητικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 (Θεσσαλονίκη)

Ουροποιητικό Σύστημα

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Αθήνα)

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Γενικά θέματα (Αθήνα)

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Γενικά θέματα

Γενικά θέματα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Γενικά θέματα

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 3 Μαρτίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Αναπνευστικό Σύστημα (5)

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Αθήνα)

Μαστός

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 (Θεσσαλονίκη)

Μαστός

Μαστός

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 (Αθήνα)

Μαστός

Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.