Κανονισμός παραχώρησης αιγίδας ΕΕΠΑ

Αθήνα, Ιούλιος 2016

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕΠΑ

"ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ/Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ"

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής (Ε.Ε.Π.Α.) αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση της 22ας Ιουλίου 2016 τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τη συνδιοργάνωση, συνεργασία και/ή χορήγηση αιγίδας επιστημονικών εκδηλώσεων από την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτές συνοψίζονται ως εξής:  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

H EEΠΑ μπορεί να εξετάσει τη συνδιοργάνωση, συνεργασία και/ή χορήγηση αιγίδας επιστημονικών εκδηλώσεων με άλλες επιστημονικές εταιρείες και/ή επιστημονικά ινστιτούτα, ιδρύματα ή κολλέγια καθώς και συλλόγους ασθενών που είναι επίσημα αναγνωρισμένοι, εφόσον το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι πρωτότυπο, προάγει την επιστημονική γνώση και περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ειδικότητα.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για συνδιοργάνωση είναι οι εξής:

1) H εκδήλωση τηρεί τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς, που τίθενται από τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ (19 Φεβρουαρίου 2016, αριθ. πρωτ. 17702) για τις επιστημονικές εκδηλώσεις.

2) Η ΕΕΠΑ (ως συνδιοργανώτρια Εταιρεία) συμμετέχει ισότιμα στη σύσταση τόσο της Οργανωτικής όσο και της Επιστημονικής Επιτροπής στις οποίες μέλη της συμμετέχουν. Η τελική σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής της εκδήλωσης (συνεδρίου, ημερίδας, σεμιναρίου, κα) γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και σε αυτή συμμετέχουν τουλάχιστον 2 γιατροί παθολογοανατόμοι, προτεινόμενοι από το Δ.Σ., με ιδιαίτερη ενασχόληση με το θέμα της επιστημονικής εκδήλωσης. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΕΕΠΑ απαιτείται και για τη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής.  

3) Η διαμόρφωση του επιστημονικού προγράμματος γίνεται από κοινού, και η τελική μορφή εγκρίνεται και από τα δύο Δ.Σ. των συνδιοργανωτριών Εταιρειών.

4) Η διακίνηση της αλληλογραφίας της εκδήλωσης, γίνεται από το Γραφείο Διοργάνωσης, έπειτα από έγκριση του περιεχομένου των κειμένων από αμφότερα τα Δ.Σ. Για την αποστολή των προσκλήσεων και όποιας άλλης μορφής αλληλογραφίας, θα χρησιμοποιείται ειδικά διαμορφωμένο για την εκάστοτε εκδήλωση επιστολόχαρτο που φέρει απαραίτητα και το λογότυπο της ΕΕΠΑ. Τις επιστολές συνυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής .

5) Ο τελικός οικονομικός απολογισμός θα πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς και να εγκρίνεται από το Δ.Σ. αμφοτέρων των Εταιρειών με ανάλογο επιμερισμό του τυχόν ποσοστού κέρδους. Σε περίπτωση θετικού απολογισμού το ποσοστό κέρδους που θα αποδίδεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, θα πρέπει να έχει καθοριστεί εξαρχής.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για χορήγηση αιγίδας είναι οι εξής:

1) H εκδήλωση τηρεί τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς, που τίθενται από τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ (19 Φεβρουαρίου 2016, αριθ. πρωτ. 17702) για τις επιστημονικές εκδηλώσεις.

2) Το Δ.Σ. της ΕΕΠΑ συμφωνεί με το πρόγραμμα και τον χαρακτήρα της εκδήλωσης (συνεδρίου, ημερίδας, σεμιναρίου, κα) που αιτείται της αιγίδας. Μέσω των αιγίδων η ΕΕΠΑ επιδιώκει την ενίσχυση και συμπλήρωση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού της έργου.

H θεματολογία της εκδήλωσης θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να προάγει την επιστημονική γνώση χωρίς σαφή θεματική αλληλεπικάλυψη με άλλες εκδηλώσεις στις οποίες η ΕΕΠΑ έχει χορηγήσει την αιγίδα της για την αντίστοιχη ετησία περίοδο προγραμματισμού εκδηλώσεων.

3) Στο επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης συμμετέχουν απαραίτητα και μέλη της ΕΕΠΑ.

4) Η εκδήλωση δε συμπίπτει με άλλη εκδήλωση, της οποίας την οργανωτική ευθύνη έχει η ΕΕΠΑ, ή τελείται υπό την αιγίδα της.

5) O αιτών αποδέχεται και επιτρέπει την προβολή ή έκθεση από μέρους της ΕΕΠΑ του λογοτύπου της με σχετικές προς αυτήν πληροφορίες.

6) Η αιγίδα δεν εμπεριέχει ή συνεπάγεται κάποια οικονομική υποχρέωση από μέρους της ΕΕΠΑ.

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)

H ΕΕΠΑ μπορεί να συμμετέχει με τη χορήγηση αιγίδας στην πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων εταιρειών. Οι όροι και προϋποθέσεις μιας τέτοιας συνδιοργάνωσης είναι οι εξής:

1) Το Δ.Σ. της ΕΕΠΑ έχει σαφή ρόλο στην διαμόρφωση και έγκριση του επιστημονικού προγράμματος της εκδήλωσης, η τελική πρόταση του οποίου θα κατατίθεται από την εταιρεία υπόψη του Δ.Σ. τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης. 

2) Η ΕΕΠΑ για κάθε εκδήλωση επιχορηγείται από τη εταιρεία για ενίσχυση του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της με ποσό που θα καθορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά τη στιγμή του αρχικού αιτήματος.   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΕΠΑ

1) Η ΕΕΠΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης μέσω του ιστοτόπου της για τις εκδηλώσεις και το επιστημονικό τους πρόγραμμα.

2) Η ΕΕΠΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμβάλει, όταν υπάρχει η δυνατότητα, στην προβολή ενημερωτικών πληροφοριών σχετικών με την εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή συνεδρίων των οποίων η ΕΕΠΑ έχει την οργανωτική ευθύνη.

Οι αιτήσεις για αιγίδα αποστέλλονται μαζί με το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης εμπρόθεσμα με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Μπατιστάτου Άννα

Πατσιαούρα Καλλιόπη


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.