5η Πανελλήνια Διημερίδα

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

Επιστημονικό Πρόγραμμα Διημερίδας

Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

08.00-09.00 Εγγραφές

09.00-09.30 Προαναλυτικές – Αναλυτικές Παράμετροι στα Νεοπλάσματα
                    Προεδρείο: Α. Μπατιστάτου, Χ. Σκόπα
                    Ομιλητής: Τ. Κολέτσα

09.30-11.00 Καρκίνος Μαστού
                    Προεδρείο: Π. Αραπαντώνη-Δαδιώτη, Χ. Πανόπουλος, Ε. Τριχιά
09.30-09.50   Μακροσκοπική Περιγραφή – Δειγματοληψία – Μικροσκοπική Εξέταση
                    Πλήρης Ιστολογική Έκθεση – Ποιοτικοί Δείκτες
                    Ομιλητής: E. Κουρέα

09.50-10.10  Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί Δείκτες/Φαρμακογενωμική
                   Ομιλητής: Π. Ξηρού


10.10-10.30  Κλασικές και Νέες Στοχεύουσες Θεραπείες
                   Ομιλητής: Ε. Γαλάνη

10.30-11.00 Συζήτηση

11.00-11.30 Διάλειμμα

11.30-13.00 Καρκίνος Ωοθηκών
                    Προεδρείο: Ο. Τζάιδα, Χ. Παπαδημητρίου, Ε. Παπασπύρου
11.30-11.50   Μακροσκοπική Περιγραφή – Δειγματοληψία – Μικροσκοπική Εξέταση
                    Πλήρης Ιστολογική Έκθεση – Ποιοτικοί Δείκτες
                    Ομιλητής: Κ. Γούλα

11.50-12.10   Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί Δείκτες/Φαρμακογενωμική
                    Ομιλητής: Χ. Μάγκου

12.10-12.30   Κλασικές και Νέες Στοχεύουσες Θεραπείες
                    Ομιλητής: Σ. Σταματοπούλου

12.30-13.00   Συζήτηση

13.00-14.00 Βήμα στους Φορείς
                    Προεδρείο: Α. Αθανασιάδης, Μ. Δαιμονάκου-Βατοπούλου, Ε. Ν. Σταθόπουλος

14.00-15.00 Παρουσίαση του Παθολογοανατομικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΠΑΝ)
                    Προεδρείο: Ε. Βρεττού, Λ. Κακλαμάνης
                    Ομιλητής: Ε. Πατσέα

15.00-16.00 Μεσημβρινή διακοπή

16.00-17.00 Βήμα στους Ασθενείς
                    Προεδρείο: Α. Αρδαβάνης, Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Κ. Πατσιαούρα
                    Ήταν ανάγκη να συμβεί και σ’εμένα;

17.00-18.30  Μελάνωμα
                     Προεδρείο: Ε. Γιαννικάκη, Π. Κορκολοπούλου, Δ. Μπαφαλούκος
17.00-17.20    Μακροσκοπική Περιγραφή – Δειγματοληψία – Μικροσκοπική Εξέταση
                     Πλήρης Ιστολογική Έκθεση – Ποιοτικοί Δείκτες
                     Ομιλητής: Χ. Κουβίδου

17.20-17.40    Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί Δείκτες/Φαρμακογενωμική
                     Ομιλητής: Κ. Φραγκιά
17.40-18.00    Κλασικές και Νέες Στοχεύουσες Θεραπείες
                     Ομιλητής: Ι. Μπουκοβίνας

18.00-18.30    Συζήτηση

18.30-20.00  Καρκίνος Νεφρού
                     Προεδρείο: Η. Αθανασιάδης, Α. Λάζαρης, Φ. Πατακιούτα
18.30-18.50    Μακροσκοπική Περιγραφή – Δειγματοληψία – Μικροσκοπική Εξέταση
                     Πλήρης Ιστολογική Έκθεση – Ποιοτικοί Δείκτες
                     Ομιλητής: Χ. Γακιοπούλου

18.50-19.10    Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί Δείκτες/Φαρμακογενωμική
                     Ομιλητής: Ι. Γιαννοπούλου

19.10-19.30    Κλασικές και Νέες Στοχεύουσες Θεραπείες
                     Ομιλητής: Λ. Κοντοβίνης

19.30-20.00    Συζήτηση

 

Κυριακή 7 Ιουνίου 2015


09.00-10.30  Καρκίνος Πνεύμονα
                     Προεδρείο: Β. Γεωργούλιας, Α. Γούσια, Ρ. Τριγγίδου
09.00-09.20    Μακροσκοπική Περιγραφή – Δειγματοληψία – Μικροσκοπική Εξέταση
                     Πλήρης Ιστολογική Έκθεση – Ποιοτικοί Δείκτες
                     Ομιλητής: Ν. Παστέλλη

09.20-09.40    Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί Δείκτες/Φαρμακογενωμική
                     Ομιλητής: Π. Αλεξάνδρου

09.40-10.00    Κλασικές και Νέες Στοχεύουσες Θεραπείες
                     Ομιλητής: Ι. Μούντζιος

10.00-10.30    Συζήτηση

10.30-11.00  Διάλειμμα

11.00-12.50  Καρκίνος Παχέος Εντέρου
                     Προεδρείο: Α. Αθανασιάδης, Ι. Δελλαδέτσιμα, Γ. Καφίρη
11.00-11.20    Ποιοτικοί Δείκτες
                     Ομιλητής: Μ. Δαιμονάκου-Βατοπούλου
11.20-11.40    Μακροσκοπική Περιγραφή – Δειγματοληψία – Μικροσκοπική Εξέταση
                     Πλήρης Ιστολογική Έκθεση
                     Ομιλητής: Κ. Παπαπαρασκευά
11.40-12.00    Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί Δείκτες/Φαρμακογενωμική
                     Ομιλητής: Μ. Μπόμπος

12.00-12.20    Κλασικές και Νέες Στοχεύουσες Θεραπείες
                     Ομιλητής: Ζ. Σαριδάκη

12.20-12.50  Συζήτηση

12.50-13.50  Βήμα στην Έρευνα                  
                     Προεδρείο: Ε. Βρεττού, Β. Γεωργούλιας
                     Βιοηθική και έρευνα της Παθολογικής Ανατομικής
                     Ομιλητής: Ε. Ν. Σταθόπουλος

                     Η βιοιατρική έρευνα στην Παθολογική Ανατομική
                     Ομιλητής: Χ. Βαλαβάνης
   

13.50-14.30  Λήξη – Συμπεράσματα


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.