Πρόταση Ε.Ε.Π.Α. για ονοματολογία και τιμολογήσεις

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.

Νέα πρόταση για Κωδικοποίηση και Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων Παθολογικής Ανατομικής

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.

Προτάσεις για αλλαγές στο περιεχόμενο της Ειδικότητας

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Π.Φ.Υ

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.

Πρόταση τρόπου καταμέτρησης και χρέωσης υλικών

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.

Λεπτομερής πρόταση κοστολόγησης παθολογοανατομικών εξετάσεων

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.

Λεπτομερής πρόταση κοστολόγησης παθολογοανατομικών εξετάσεων (υπομνήματα)

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας - ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Διατήρησης, Αποθήκευσης και Διάθεσης Βιολογικού Υλικού

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε τις "Κατευθυντήριες Οδηγίες Διατήρησης, Αποθήκευσης και Διάθεσης Βιολογικού Υλικού" όπως προέκυψαν από τις εργασίες της 6ης Πανελλήνιας Διημερίδας Παθολογικής Ανατομικής και την δημόσια διαβούλευση που ακολούθησε.
Μαζί παραθέτουμε τα έντυπα του/της ασθενούς για διάθεση υλικού.
Σας ευχαριστούμε όλους για τη σημαντική συμβολή σας στη διαμόρφωση αυτών των οδηγιών που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα στην καθημερινή λειτουργία των Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής.

Με εκτίμηση,


Η Πρόεδρος                Η Γεν. Γραμματέας
Α. Μπατιστάτου           Κ. Πατσιαούρα

Υποκατηγορίες

Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.