Αγγελία Εργασίας

Αγγελία Εργασίας, Θεσσαλονίκη 

Το Ιδιωτικό Παθολογοανατομικό Εργαστήριο "ΙΣΤΟΤΥΠΟΣ ΙΚΕ” στη Θεσσαλονίκη προσφέρει θέση ειδικού Παθολογοανατόμου με κανονική πρόσληψη.

Πληροφορίες: Δημοσθένης Μηλιαράς, 6970 177717 και  2310 870485