Αγγελία εργασίας, Κύπρος

 

Ιδιωτικό Παθολογοανατομικό Εργαστήριο στη Λευκωσία ενδιαφέρεται να προσλάβει έμπειρο Παθολογοανατόμο. Μισθός πολύ ικανοποιητικός.

Πληροφορίες: Δρ. Θεόδωρος Λυσιώτης, 0035799621678 και plyssiotis@yahoo.com