Εισαγωγή

 Το 2010 η Ε.Ε.Π.Α. δημοσίευσε την πρώτη έκδοση του συγγράματος "Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ιστολογική Διάγνωση Κακοήθων Νεοπλασμάτων".

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα βοήθημα για τη λειτουργική ιστολογική διάγνωση που εξασφαλίζει ορθή διατύπωση και αναφορά σε όλα τα αναγκαία δεδομένα που καθορίζουν τη διάγνωση, την ταξινόμηση, τους προγνωστικούς και τους προβλεπτικούς δείκτες, σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική πληροφόρηση.

Το 2012 εκδόθηκε η βελτιωμένη, επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη με διαγνωστικούς αλγόριθμους Β' έκδοση.

Πλέον στην Κατηγορία "Κατευθυντήριες Οδηγίες" μπορείτε να βρείτε την επικαιροποιημένη Γ΄ Έκδοση, η οποία συνεχώς θα εμπλουτίζεται.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες συγγραφείς που ανταποκρίθηκαν με προθυμία και συνέπεια στη συγγραφή και συμπλήρωση της έκδοσης,

 

Read more

Αιμοποιητικό και Λεμφικό Σύστημα

 

 

Read more

Γεννητικό σύστημα θήλεος

 

 

Read more

Δέρμα

 

 

Read more

Ενδοκρινείς αδένες

 

 

Read more

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

 

 

Read more

Μαλακά μόρια και οστά

 

 

Read more

Μαστός

 

 

Read more

Ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα άρρενος

 

 

Read more

Πεπτικό σύστημα

 

 

Read more

Πνεύμονας

 

 

Read more