Μαστού

Συντονιστές Αθήνας:

Ε. Αρκουμάνη

e-mail: 

Μάγκου Χ.

e-mail: cmagkou@yahoo.com

 

Συντονιστές Β. Ελλάδος:

Ν. Βλαδήκα

e-mail: navladika@yahoo.gr

Read more

Νευρικού συστήματος

Συντονιστές:

Α. Γούσια

τηλ. επικοινωνίας 

e-mail: agoussia@cc.uoi.gr

Δ. Κανάκης

τηλ. επικοινωνίας 6972 425563

e-mail: aristoteles_stageira@yahoo.com

Read more

Πεπτικού συστήματος

Συντονιστές Αθήνας:

Δ. Μπούκλας

e-mail: dbouklas@hotmail.com

Α. Σουρλά

e-mail: asourla@hotmail.com

 

Συντονιστές Β. Ελλάδος:

Σ. Μεδίτσκου

e-mail: meditskou@gmail.com

Read more