Μαστού

Συντονιστές Αθήνας:

Ε. Αρκουμάνη

e-mail: 

Μάγκου Χ.

e-mail: cmagkou@yahoo.com

 

Συντονιστές Β. Ελλάδος:

Ν. Βλαδήκα

e-mail: navladika@yahoo.gr

Read more

Νευρικού συστήματος

Συντονιστές:

Α. Γούσια

τηλ. επικοινωνίας 

e-mail: agoussia@cc.uoi.gr

Δ. Κανάκης

τηλ. επικοινωνίας 6972 425563

e-mail: aristoteles_stageira@yahoo.com

Read more

Πεπτικού συστήματος

Συντονιστές Αθήνας:

Γ. Καφίρη

e-mail: zgka1980@gmail.com

Μ. Τζαρδή

e-mail: tzardi@med.uoc.gr

 

Συντονιστές Β. Ελλάδος:

Σ. Μεδίτσκου

e-mail: meditskou@gmail.com

Read more