Γεννητικού συστήματος Θήλεος

Συντονιστές Αθήνας:

X. Μάγκου

e-mail: cmagkou@yahoo.com

Ο. Τζάιδα

e-mail: otzaida@yahoo.gr

 

Συντονιστές Β. Ελλάδος:

 

Συναντήσεις:

Ημέρα: 1η Δευτέρα κάθε μονού μήνα

Ώρα:     15:00΄

Τόπος: Αίθουσα Μουσείου, Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ

   

 

Ανακοινώσεις Ομάδας: