Μαλακών μορίων & οστών

Συντονιστές:

A. Νικολαΐδου

e-mail: nikolaidou.anastasia@yahoo.com

Συναντήσεις:

Ημέρα: 1η Δευτέρα κάθε μήνα

Ώρα: 14:00΄

Τόπος: Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ