Νευρικού συστήματος

Συντονιστές:

Π. Διαμαντοπούλου

τηλ. επικοινωνίας 210 6280504

e-mail: popydiamond@yahoo.gr

Δ. Κανάκης

τηλ. επικοινωνίας 6972 425563

e-mail: aristoteles_stageira@yahoo.com

Συναντήσεις:

Ημέρα: 

Ώρα: 15:30΄
Τόπος: Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ