Παιδιατρική και Περιγεννητική

Συντονιστές:

Ε. Θυμαρά

e-mail: ei_thymara@yahoo.gr

A. Κωνσταντινίδου

e-mail: ankon@med.uoa.gr

Συναντήσεις:

Ημέρα: 3η Δευτέρα κάθε μονού μήνα

Ώρα: 15:00΄

Τόπος: Αίθουσα μικροσκοπίων, Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών