Παιδιατρική και Περιγεννητική

Συντονιστές:

Μ. Λαμπροπούλου

e-mail: mlambro@med.duth.gr

Γ. Μητροπούλου

e-mail: mitropoulougeorgia@yahoo.gr

Συναντήσεις:

Ημέρα: 3η Δευτέρα κάθε μονού μήνα

Ώρα: 15:00΄

Τόπος: Αίθουσα μικροσκοπίων, Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών