Γυναικολογικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 (Αθήνα)

Γυναικολογικό Σύστημα

Ουροποιητικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 (Αθήνα)

Ουροποιητικό Σύστημα

Γυναικολογικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 (Θεσσαλονίκη)

Γυναικολογικό Σύστημα

Πεπτικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 (Αθήνα)

Πεπτικό Σύστημα

Πεπτικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 (Θεσσαλονίκη)

Πεπτικό Σύστημα

Ουροποιητικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 (Θεσσαλονίκη)

Ουροποιητικό Σύστημα

Μαστός

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 (Θεσσαλονίκη)

Μαστός

Μαστός

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 (Αθήνα)

Μαστός