Διοικητικό Συμβούλιο 1986-1988

  • Πρόεδρος: Δελίδης Γεώργιος
  • Αντιπρόεδρος: Κεραμίδας Γεώργιος
  • Γενικός Γραμματέας: Καΐρης Μιχαήλ
  • Ταμίας: Παπασταματίου - Τσιμάρα Ήρα
  • Ειδική Γραμματέας: Κουρή Έφη
  • Μέλος: Αγνάντη - Γύρα Νίκη
  • Μέλος: Κυπαρίδου Ελισάβετ
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Μαρκάκη Σόνια

 


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.