Δράσεις του ΔΣ της ΕΕΠΑ κατά την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2018

 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 οι δράσεις του ΔΣ ήταν πολύπλευρες με σταθερό στόχο την ισχυροποίηση της κεντρικής θέσης των Ελλήνων Παθολογοανατόμων στις υπηρεσίες παροχής υγείας. Για τους σκοπούς μας εστιάσαμε στη συσπείρωση του σώματος της ΕΕΠΑ, στη σταθερή και ενεργό συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, στη διεκδίκηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας, στην παροχή εξατομικευμένης φροντίδας υγείας και στην έρευνα, στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση τόσο των ειδικευομένων όσο και των ειδικευμένων και στην προβολή των δράσεων της κοινότητάς μας στους αρμόδιους φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Συνοπτικά έγιναν τα ακόλουθα: 

• Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κύριο Α. Ξανθό στο Υπουργείο Υγείας στην οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν στην ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής και κυρίως προβλήματα που σχετίζονται με την υποστελέχωση των εργαστηρίων, την έλλειψη ειδικευομένων, με τα κίνητρα προσέλκυσης ειδικευομένων στην ειδικότητα, τη δυνατότητα συνταγογράφησης των πράξεων που εκτελούνται από τους ίδιους τους Παθολογοανατόμους κ.λπ.

Στον κύριο Ξανθό παρεδόθη επιστολή στην οποία αναφέρονται όλα τα προβλήματα της ειδικότητας και προτάσεις προς επίλυσή τους.

• Επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την επέκταση της ειδικής άδειας μετ΄ αποδοχών του άρθρου 105 του νόμου 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και στην οποία ζητάμε άμεση ένταξη και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής.

• Επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τον διορισμό των επικουρικών ιατρών Παθολογοανατόμων για 3 χρόνια, τnν ενίσχυση του ρόλου του Παθολογοανατόμου, την αναγκαιότητα κατά προτεραιότητα διορισμού Παθολογοανατόμων σε Νοσοκομεία και τη μοριοδότηση.

• Τοποθέτηση –παρέμβαση στην πρόταση που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για τη «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών» αναφορικά με το άρθρο 20 (που αφορά στη σύνθεση – αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και το άρθρο 24 (που αφορά στο Επιστημονικό Συμβούλιο). Ζητήθηκε η εκπροσώπηση της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής στο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών να είναι ισχυρότερη, με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι στην Επιστημονική Επιτροπή όπως προτείνεται στην πρόταση.

• Επικοινωνία με τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "European Parliament Committee on the Environment Public Health and Food Safety" για το θέμα της χρήσης της φορμόλης στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής. Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή και ψηφίστηκε να εξαιρεθούν τα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής από την απαγόρευσης της χρήσης φορμόλης.

• Συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κοστολόγησης του ΚΕΣΥ κυρία Χ. Νικολάου στην οποία προτάθηκε με αφορμή το ΦΕΚ 314/2016 ανακοστολόγηση της τιμής της ιστολογικής έκθεσης, κοστολόγηση νέων βιοδεικτών και ανανέωση των βιοδεικτών με ανακοστολόγησή τους. 

• Η ΕΕΠΑ συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ογκολογίας του ΚΕΣΥ. Εκεί σε σταθερή βάση γίνεται εισήγηση για την ανάγκη επικαιροποίησης του καταλόγου των βιοδεικτών και ανίχνευσής τους στον ιστό και αποκλειστικά σε Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής.

• Σύσταση Ομάδων Εργασίας με αντικείμενο τα Επαγγελματικά Θέματα και τις Βιοτράπεζες με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους σε επόμενη επιστημονική εκδήλωση της ΕΕΠΑ 

• Συμμετοχή στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παθολογικής Ανατομικής στις 14 Νοεμβρίου, με στόχο την αναγνώριση της προσφοράς των Παθολογοανατόμων στη φροντίδα των ασθενών και την ευρύτερη αναγνωρισιμότητά τους. Στον εορτασμό συμμετείχαν πολλά Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής, κάποια με λίγες και αρκετά με πολλές δράσεις, σε όλη τη χώρα. Οργανώθηκαν εκπαιδευτικές εκδρομές σχολείων, ενημερωτικές ομιλίες, ξεναγήσεις στα Εργαστήρια, και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, με στόχο την ανάδειξη του έργου του Παθολογοανατόμου. Οι δράσεις κατεγράφησαν και αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό αναρτήθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης της ΕΕΠΑ, με μεγάλη απήχηση. Επίσης, υλικό προβλήθηκε και στην ιστοσελίδα της European Society of Pathology. 

• Κυκλοφορία του τέταρτου τεύχους του περιοδικού της ΕΕΠΑ, Journal of Surgical and Molecular Pathology (JSMP). Ευελπιστούμε στην ενεργό συμβολή σας και αναμένουμε την υποβολή άρθρων σας σύμφωνα με τις οδηγίες του (www.journalofpathology.org).

• Αλληλογραφία με επόπτες Δημόσιας Υγείας σχετικά με τη διαδικασία καταστροφής κύβων παραφίνης. Σημειώνεται ότι έγινε μικρή τροποποίηση στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕΠΑ που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (κατηγορία: Νομικά Θέματα).

• Χορηγήθηκαν αιγίδες σε Συνέδρια στα οποία με βάση τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΕΠΑ, υπήρχε ενεργός συμμετοχή Παθολογοανατόμων στο Επιστημονικό Πρόγραμμα. Η ΕΕΠΑ συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή και σε Τελετές έναρξης Συνεδρίων άλλων ειδικοτήτων. 

• Συμμετοχή στην 38η συνάντηση της UEMS (Union of European Medical Specialities) τον Δεκέμβριο του 2018. Διαδικασίες οργάνωσης της 39ης συνάντησης της UEMS στον τομέα της Παθολογικής Ανατομικής (Section of Pathology, European Board of Pathology) που θα γίνει την Αθήνα 18-19 /5/ 2019. 

• Το ΔΣ σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή και τις Επιστημονικές Ομάδες διαμόρφωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των "Εκπαιδευτικών Συναντήσεων Παθολογικής Ανατομικής" για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, με θεματολογία που άπτεται των εξελίξεων στην ειδικότητα με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ειδικευομένων και Ειδικευμένων.

• Διαδικασίες οργάνωσης του 36th Ioannina University Courses of Pathology (ΙUCP), Ιωάννινα, 12-14 Απριλίου 2019, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της European Society of Pathology με θέμα "Gynaecological Pathology –Oncology". Tο επιστημονικό πρόγραμμα καταρτίστηκε με τη συνεργασία της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Γεννητικού Συστήματος Θήλεος της ΕΕΠΑ. Θα ακολουθήσει σύντομα σχετική ενημέρωση.

• Διαδικασίες οργάνωσης της 7ης Διημερίδας Παθολογικής Ανατομικής με θέμα «Προκλήσεις στην καθ΄ ημέρα παθολογοανατομική πράξη. Με τους ιστούς για ιστία». Η Διημερίδα θα γίνει στην Αθήνα, 1-2 Μαρτίου 2019. Η σημαντικότητα του θέματος επιβεβαιώνεται και από σχετικές συζητήσεις σε αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα, αλλά κυρίως από τα πολλά σχετικά ερωτήματα που απευθύνουν μέλη της ΕΕΠΑ προς το ΔΣ, καθώς η σχετική νομοθεσία είναι ελλιπής. Στην Διημερίδα θα συμμετάσχουν κρατικοί λειτουργοί και έγκριτοι νομικοί. Η ενεργός συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για την επιτυχία της Διημερίδας, αλλά κυρίως για την επίτευξη μέσω αυτής των στόχων μας. 

• Η ΕΕΠΑ με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του Παθολογοανατόμου στις καινοτόμες θεραπείες και τη διάχυση γνώσης στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής ανά την Ελλάδα: 

i) Συνεχίζει την πανελλαδική μελέτη υποστήριξης και καταγραφής της ανοσοθετικότητας της πρωτεΐνης ΑLK στον καρκίνο του πνεύμονα. 

ii) Συμμετέχει σε πρόγραμμα προοπτικής μελέτης της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του PD-L1 (IHC 22C3 pharmDx) στο ΜΜΚΠ. Έγινε διεύρυνση και ένταξη νέων Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής στο πρόγραμμα μετά από αποστολή, προς όλα τα μέλη της ΕΕΠΑ, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

iii) Συμμετέχει σε πρόγραμμα ελέγχου του βιοδείκτη PD-L1 με την εξέταση Ventana PD-L1 (SP263) ASSAY.

• Τέλος, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ανακηρύξει προστάτιδα των Παθολογοανατόμων την Αγία Αγάθη και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. 

Η Αγία Αγάθη εορτάζεται στις 5 Φεβρουαρίου. 

 

 


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.