Δράσεις του ΔΣ της ΕΕΠΑ κατά την περίοδο Ιουλίου- Δεκεμβρίου 2020

 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2020 το επίκεντρο των δράσεων του ΔΣ, προσαρμοσμένο στις συνθήκες και στους περιορισμούς που επικρατούν στη χώρα λόγω της πανδημίας COVID-19, ήταν η συμμετοχή μας σε συλλογικά όργανα, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικευόμενων και των ειδικευμένων, και η προβολή των δράσεων μας στους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Συνοπτικά έγιναν τα ακόλουθα:

 • Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία το 37th Ioannina University Courses of Pathology (ΙUCP), στις 9-11 Οκτωβρίου 2020, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της European Society of Pathology με θέμα "Soft Tissue Pathology-Oncology". Tο επιστημονικό πρόγραμμα καταρτίστηκε με τη συνεργασία της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Μαλακών Μορίων της ΕΕΠΑ. Το ΙUCP παρακολούθησαν 145 συμμετέχοντες, Έλληνες και συνάδελφοι από πολλές χώρες του εξωτερικού και ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του συναδέλφου Γιάννη Ευστρατίου.
 • Προγραμματίστηκε Κύκλος Εκπαιδευτικών e-Συναντήσεων για το 2020-2021. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 διοργανώθηκαν επτά (7) βιντεοσκοπημένες εκδηλώσεις (Webinars), με θέματα: «NTRK fusion testing in daily practice», «PD-L1 και άλλοι πιθανοί βιοδείκτες στον ΜΜΚΠ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σήμερα ως Παθολογοανατόμοι - Έλεγχος του βιοδείκτη PD-L1: Από τον ΜΜΚΠ σε άλλους συμπαγείς όγκους», «Η σημαντικότητα του 1%. Η PD-L1 έκφραση στον τοπικά προχωρημένο Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα», «Η σημασία της ανίχνευσης της μετάλλαξης PIK3CA στη διαμόρφωση του θεραπευτικού αλγόριθμου HR+/HER 2- ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού», «Επίκαιρα Θέματα Covid-19», «Η εισαγωγή της ψηφιακής Παθολογικής Ανατομικής (Digital Pathology) στην Ελληνική πραγματικότητα», «Pathology findings in COVID-19» και «Προχωρημένη Συστηματική Μαστοκυττάρωση: Οι προκλήσεις στη διάγνωση και ο ρόλος του Παθολογοανατόμου». Η συμβολή των συναδέλφων ομιλητών και η ευρεία κινητοποίηση που έγινε από την ΕΕΠΑ συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία που είχαν τα μαθήματα στην κοινότητα των Παθολογοανατόμων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Για το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κύκλου Εκπαιδευτικών e-Συναντήσεων 2020-2021, ο οποίος λόγω συνθηκών θα συνεχίσει να γίνεται διαδικτυακά και θα έχει ως θέματα «Επίμαχα θέματα στη διαβάθμιση του καρκίνου του προστάτη κατά Gleason-ISUP: κατευθυντήριες οδηγίες», «Έλεγχος EGFR σε ΜΜΚΠ. Η εμπειρία από τα 200 πρώτα δείγματα», «Γαστρική βιοψία: Διαγνωστική προσέγγιση και Παθολογοανατομική Έκθεση», «Πρακτικά θέματα για τον Παθολογοανατόμο στο πλαίσιο της Μοριακής Διαγνωστικής» και «Ατρακτοκυτταρικές και αγγειακές αλλοιώσεις του μαζικού αδένα».
 • Ολοκλήρωση του επιστημονικού προγράμματος του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής. Το συνέδριο με εμβληματική φράση: «Ο Μίτος στον Λαβύρινθο της Ασθένειας» λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (virtual meeting) στις 23-26 Ιουνίου 2021.
 • Χορήγηση αιγίδων σε Συνέδρια, συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή, σε τελετές έναρξης Συνεδρίων και σε webinars άλλων Ειδικοτήτων. Με βάση τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΕΠΑ, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή Παθολογοανατόμων στο Επιστημονικό Πρόγραμμα.
 • Διαδικασίες επικαιροποίησης των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της ΕΕΠΑ για την διατήρηση και την καταστροφή αρχειακού υλικού.
 • Διαδικασίες καθορισμού κριτηρίων για χορήγηση υποτροφιών της ΕΕΠΑ σε ειδικευόμενους 4ου και 5ου έτους και νέους ειδικευμένους,  για τα οποία θα ενημερωθείτε στο αμέσως προσεχές διάστημα.
 • Διαδικασίες οργάνωσης και έκδοσης επιστημονικών συγγραμμάτων με τίτλο: «Τετράδια Παθολογικής Ανατομικής» τα οποία θα χορηγηθούν στα μέλη της Εταιρείας μας δωρεάν. Για την θεματολογία των Τετραδίων θα ενημερωθείτε στο προσεχές διάστημα.
 • Συμμετοχή στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παθολογικής Ανατομικής 2020 με ιδιαίτερη επιτυχία και δημιουργία βίντεο με αφιλοκερδή συμμετοχή Ελλήνων καλλιτεχνών με σκοπό η Ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Το βίντεο είχε ευρεία αποδοχή και έλαβε εξαιρετικά σχόλια τόσο από συναδέλφους όσο και από το κοινό. Επιπλέον, έγινε αποστολή δελτίου τύπου στην ESP και ανάρτηση του Δελτίου Τύπου και της αφίσας που κόσμησε την εορτή της ΕΕΠΑ σε πολλές ηλεκτρονικές σελίδες της χώρας. Ελπίζουμε η αγάπη στην Παθολογική Ανατομική να είναι μεταδοτική και να συμβάλλει στην αναγνώριση των Παθολογοανατόμων και στην αύξηση ροής των ειδικευομένων στην ειδικότητα μας.
 • Συνέχιση της καταγραφής του Παθολογοανατομικού Αρχείου Νεοπλασιών πανελλαδικά, με τη συμμετοχή των Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, αλλά και Εργαστηρίων Ιδιωτικών Νοσοκομείων.
 • Επιστημονική ενημέρωση των μελών μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΠΑ σχετικά με την διαχείριση δειγμάτων στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής εν μέσω της πανδημίας COVID-19 με ανάρτηση σχετικών άρθρων.
 • Συμμετοχή της Εταιρείας σε διαδικτυακές συναντήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικές με την πανδημία.
 • Αλληλογραφία με την Διεύθυνση Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και προώθηση επιστολής που είχε σταλεί προς την Διυπουργική Επιτροπή, 11/5/2020, για την μεταρρύθμιση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (καθώς στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα καρκινογόνες ουσίες όπως η φορμόλη, η ξυλόλη, κλπ).
 • Στήριξη Διευθυντών Παθολογοανατομικών Εργαστηρίων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που αντιμετώπισαν ζωτικά θέματα υποστελέχωσης και λειτουργίας των Εργαστηρίων τους.
 • Επικοινωνία με τη νέα Διοίκηση του ΚΕΣΥ σχετικά με θέματα που αφορούν στην ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής. Η ΕΕΠΑ υιοθέτησε το ΤΕΤΡΑΔΙΟ του ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ που είχε κατατεθεί στο ΚΕΣΥ από την Επιτροπή Εργασίας της Παθολογικής Ανατομικής. Προτρέπουμε για την χρήση του στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής, και στην αρχική αυτή πιλοτική φάση αναμένουμε προτάσεις σας για βελτίωση.
 • Η ΕΕΠΑ με τη βεβαιότητα ότι θα κατοχυρώσει το ρόλο του Έλληνα Παθολογοανατόμου στην εφαρμογή της ανοσοθεραπείας στη χώρα μας και την διάχυση της γνώσης στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής ανά την Ελλάδα συμμετέχει σε:
  • Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών του ελέγχου της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του PD-L1 στην πλατφόρμα Autostainer Link 48 (IHC 22C3 pharmDx) και τη μελέτη του PD-L1 στην πλατφόρμα Ventana PD-L1 (SP263) Assay στο ΜΜΚΠ και πρόγραμμα ειδικά για το ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙ.
  • Πρόγραμμα ελέγχου της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του PD-L1 στην πλατφόρμα Autostainer Link 48 (IHC 22C3 pharmDx) σε ουροθηλιακό καρκίνωμα και καρκίνωμα κεφαλής/τραχήλου, με βάση συγκεκριμένες κλινικές προϋποθέσεις.
  • Πρόγραμμα ελέγχου του βιοδείκτη EGFR σε ασθενείς με ΜΜΚΠ στην πλατφόρμα Idylla.

Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.